คณะกรรมการสถานศึกษา
สวัสดีปีใหม่ 2564
สวัสดีปีใหม่
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สวัสดีปีใหม่2564

ผู้สนับสนุน "บางเจริญกระบี่ฟันรัน" 13ธ.ค.63 (ณ วันที่ 17 ธันวาคม  2563)

 

 

รายการผู้สนับสนุน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

 บาท

ผู้ประสานงาน

 

1.  พระราชวชิรากร(พระอาจารย์ชัย)

100,000

 

 

2. สส.ดร.สฤษฏ์พงศ์  เกี่ยวข้อง/คุณกิตติ  กิตติธรกุล

7,000

วิลัย  พรหมรัตน์

 

3. สจ.ถิรเดช  ตั้งมั่นก่อกิจ

2,000

วิลัย  พรหมรัตน์

 

4. ร้านอิฐสีทอง 

3,000

วิลัย  พรหมรัตน์

 

5. ร้านพู่กัน 

3,000

มนชนก,ลัมภนีย์

 

6. นายอดิศักดิ์  เกียงเอีย 

2,000

ที่ปรึกษา

 

7. นายณัฏฐ์  แสวงการ  (น้ำดื่มสายธาร)

3,000

ลัมภนีย์

 

8. บริษัท  พว. ( เพื่อนครูเสริมศรี )

5,000

เสริมศรี

 

9. นางนภวรรณ  แก้วประไพ

2,000

ที่ปรึกษา

 

10. นายสมปอง  ทองเจิม

2,000

ที่ปรึกษา

 

11. นายนพดล  ภูเก้าล้วน ( ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

10,000

วิรัตน์  แก้วมรกต

 

12. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน (นายจเรวัฎ คำเอียด)

3,500

กำนันสุวิทย์

 

13. รักษ์นาคาเฟ่

2,000

ผอ.สิงหา

 

14. ร้าน DK ปลายพระยา

3,500

ผอ.สิงหา

 

15. ผอ.ชาลี  กอบัว

2,000

อนัญญา

 

16.  บริษัทโชคจำเริญขนส่งทางทะเล/วาวาผ้าทอง

6,000

วิลัย  พรหมรัตน์

 

17. หจก.โชคอำนวยรับเบอร์

10,000

เสริมศรี 

 

18. ร้านชัยนภาเฟอร์นิเจอร์

2,000

ผอ.สิงหา

 

19. ร้านโอติ๊ก  ไทยทอง

500

ผอ.สิงหา

 

20. ร้านผาสุกปลายพระยา

3,500

ผอ.สิงหา

 

21. ธีรญาฟาร์ม

3,000

ที่ปรึกษา

 

22. นายประยูร  ภู่ทอง    (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

23. พ.ต.อ.สมเด็จ  สุขการ   (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

1,400

ที่ปรึกษา

 

24. นายอนันต์  ปิ่นทองพันธุ์  (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

25. นายซามูเอล  นุ่นทอง   (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

26. นายชาติชาย  ชนชีวัฒน์   (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

27. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา  (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

28. นายกมล  บุญธีรเลิศ    (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

29. คุณปุญยนุช  งามสุทธิ์   (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

30. นายอนันต์  ปิ่นทองพันธุ์  (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง
/ ข้าวผัด

ทีมงานครูเกษียณ

แตงโม  300  กิโล

คุณทวีวงศ์ วงศ์ศุภชาติ

ครูทิวารัตน์ วงศ์ศุภชาติ

ยอดยานยนต์

ชา กาแฟ โอวัลติน ร้อน /ปาท่องโก๋

คุณทวีวงศ์ วงศ์ศุภชาติ

ครูทิวารัตน์ วงศ์ศุภชาติ

นางลัดดา  มะลิเครือ

ขนมข้าวต้มมัด

ครูเสริมศรี  แก้วตาทิพย์

น้ำดื่ม

ร้านรักษ์นา / ธนาคารออมสิน /

น้ำผลไม้

ครูศิริวรรณ ติวเถาว์

ข้าวผัด

ทีมงานครูเกษียณ

ขนมเบเกอรี่

ด.ช.อินทรีย์ อินทร์แก้ว และครอบครัว

โดนัทจิ๋ว

คุณสุวรรณา  อินทร์แก้ว

ชา กาแฟ โอวัลติน เย็น

กำนันสุวิทย์  พรหมรัตน์

ข้าวต้ม

คุณสุดใจ  ทุ่งคาใน

ขนมชั้นใบเตย

บ้านเค้กน้องแพรรุ้ง

ไอศรีม

คุณสำเนา  ทองแก้ว

เต็นท์

หมู่ที่  ๕  บ้านบางเจริญ  ๔  หลัง

เต็นท์

หมู่ที่  ๗  บ้านควนสบาย  ๒  หลัง

เครื่องเสียง

ธีรญาไลท์แอนด์ซาวด์

บางเจริญกระบี่ฟันรันครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2563 รายรับ 689,688 บาท รายจ่าย 434,925 บาท คงเหลือ 254,763 บาท
     #“บางเจริญกระบี่ฟันรันครั้งที่ 1” วันที่ 13 ธันวาคม 2563 รายรับ 689,688 บาท รายจ่าย 434,925 บาท คงเหลือ 254,763 บาท #วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม     1. จัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็ก 45% = 114,643 บาท     2. จัดซื้ออุปกรณ์ ICT ติดตั้งในห้องเรียน 20% = 50,952 บาท     3. จ้างครูผู้สอน 25% = 63,690 บาท     4. ทุนสนับสนุนการกุศลและจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 10% = 25,478 บาท

นิเทศห้องเ…

25-02-2021 Hits:6 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ พร้อมด้วยนางอนัญญา กอบัว หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียน และนางจิตรา คะเนจิรากาญกุล หัวหน้าวิชาการประถม นิเทศห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอน ของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนางศิริวรรณ ติวเถาว์ เป็นคุณครูประจำชั้น

Read more

งานบำเพ็ญก…

06-01-2021 Hits:59 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 28 ธันวาคม 2563เวลา 17.00น นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ พร้อมด้วยคณะครูร่วมวางพวงหรีด งานบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อสหัส เทพณรงค์ บิดาของ ผอ.ปริวรรต เทพณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหิน อำเภออ่าวลึก ณ วัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา     ประมวลภาพ  

Read more

การประชุมเ…

06-01-2021 Hits:54 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 28ธันวาคม2563 เวลา08.30 น. นายสิงหา เพชรหนองชุมเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายอ่าวลึกพหุศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเขาล้อม     ประมวลภาพ

Read more

25 ธันวาคม 2563…

28-12-2020 Hits:92 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

 Merry Christmas  25 ธันวาคม 2563  นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบางเจริญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและแข่งขันประกวดต่างๆ ได้แก่ วาดรูป ระบายสี คัดลายมือ การแสดง ทำเสียงเลียนแบบซานต้า ตอบคำถาม และอีกมากมาย นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและชนะการแข่งขันได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร นักเรียนมีรอยยิ้มแห่งความสุขสนุกสนานมากๆ    ประมวลภาพ

Read more

ตรวจเยี่ยม…

28-12-2020 Hits:58 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา08.30 น. นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบวัดผล ประเมินผลการอ่าน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563     ประมวลภาพ

Read more

ลูกเสือจิต…

21-12-2020 Hits:71 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่  16  ธันวาคม  2563 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 ประมวลภาพ

Read more

โครงการยกร…

21-12-2020 Hits:80 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 19 ธ.ค.2563เวลา08.30น นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียน โดย นางอนัญญา กอบัว หัวหน้างานบริหารวิชาการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ จัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้น ป5-6 เพื่อยกระดับผลการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น     ประมวลภาพ  

Read more

ประชุมคณะ…

21-12-2020 Hits:72 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่18ธันวาคม2563 เวลา 14.00น. นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และที่ปรึกษาเพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา โดยมีนายวิรัตน์ แก้วมรกต ประธานการประชุมในวันนี้     ประมวลภาพ  

Read more

ขอบคุณผู้ส…

18-12-2020 Hits:58 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอบคุณผู้สนับสนุน. บางเจริญกระบี่ฟันรัน (วิ่งเพื่อน้อง)  ครั้งที่1 ประมวลภาพ

Read more

นำสิ่งของไ…

18-12-2020 Hits:65 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

  16 ธันวาคม เวลา 11:54 น.  ·  วันนี้ 16 ธ.ค.63 ทางผู้บริหารนำโดยนายสมคิด ทองสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ ร่วมด้วยรองนายกฯ เดินทางนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 คันรถ ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน #โรงเรียนบ้านบางเจริญ #ร้านพู่กัน #ร้านทีพีออไทร์ #ร้านพีเอสไอเดีย #น้ำดื่มสายธาร #คณะผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหนือ (หากไม่ได้เอ่ยชื่อต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ค่ะ)     ประมวลภาพ  

Read more

ขอบคุณงานว…

14-12-2020 Hits:82 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ภาพกิจกรรมงานวิ่ง “บางเจริญกระบี่ฟันรันครั้งที่ 1” โรงเรียนบ้านบางเจริญ นำโดย นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะที่ปรึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ขอกราบขอบพระคุณประธานเปิดงานในวันนี้ ท่าน สส.ดร.สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงผู้สนับสนับทุกภาคส่วนที่ทำให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี     ประมวลภาพ  

Read more

ขอขอบคุณ เ…

09-12-2020 Hits:69 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่9ธันวาคม2563 โรงเรียนบ้านบางเจริญ ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลปลายพระยา กระบี่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ เต็นท์6 หลัง กรวย จำนวน 50 อัน ไฟกระพริบขอทาง 2 ชุด ตะแกรงเหล็ก 30 อัน     ประมวลภาพ  

Read more
กลุ่มสาระภาษาไทย  ได้เรียนภาษาไทยโดยใช้มือถือ ใช้ตอบคำถามในชั่วโมงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องรามเกียรติ์ของ คุณครูมนชนก  ไชยศร