แจ้งข่าวสาร Facebook บจ.

รับสมัครนักเรียน 64

ผู้สนับสนุน "บางเจริญกระบี่ฟันรัน" 13ธ.ค.63 (ณ วันที่ 17 ธันวาคม  2563)

 

 

รายการผู้สนับสนุน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

 บาท

ผู้ประสานงาน

 

1.  พระราชวชิรากร(พระอาจารย์ชัย)

100,000

 

 

2. สส.ดร.สฤษฏ์พงศ์  เกี่ยวข้อง/คุณกิตติ  กิตติธรกุล

7,000

วิลัย  พรหมรัตน์

 

3. สจ.ถิรเดช  ตั้งมั่นก่อกิจ

2,000

วิลัย  พรหมรัตน์

 

4. ร้านอิฐสีทอง 

3,000

วิลัย  พรหมรัตน์

 

5. ร้านพู่กัน 

3,000

มนชนก,ลัมภนีย์

 

6. นายอดิศักดิ์  เกียงเอีย 

2,000

ที่ปรึกษา

 

7. นายณัฏฐ์  แสวงการ  (น้ำดื่มสายธาร)

3,000

ลัมภนีย์

 

8. บริษัท  พว. ( เพื่อนครูเสริมศรี )

5,000

เสริมศรี

 

9. นางนภวรรณ  แก้วประไพ

2,000

ที่ปรึกษา

 

10. นายสมปอง  ทองเจิม

2,000

ที่ปรึกษา

 

11. นายนพดล  ภูเก้าล้วน ( ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

10,000

วิรัตน์  แก้วมรกต

 

12. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน (นายจเรวัฎ คำเอียด)

3,500

กำนันสุวิทย์

 

13. รักษ์นาคาเฟ่

2,000

ผอ.สิงหา

 

14. ร้าน DK ปลายพระยา

3,500

ผอ.สิงหา

 

15. ผอ.ชาลี  กอบัว

2,000

อนัญญา

 

16.  บริษัทโชคจำเริญขนส่งทางทะเล/วาวาผ้าทอง

6,000

วิลัย  พรหมรัตน์

 

17. หจก.โชคอำนวยรับเบอร์

10,000

เสริมศรี 

 

18. ร้านชัยนภาเฟอร์นิเจอร์

2,000

ผอ.สิงหา

 

19. ร้านโอติ๊ก  ไทยทอง

500

ผอ.สิงหา

 

20. ร้านผาสุกปลายพระยา

3,500

ผอ.สิงหา

 

21. ธีรญาฟาร์ม

3,000

ที่ปรึกษา

 

22. นายประยูร  ภู่ทอง    (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

23. พ.ต.อ.สมเด็จ  สุขการ   (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

1,400

ที่ปรึกษา

 

24. นายอนันต์  ปิ่นทองพันธุ์  (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

25. นายซามูเอล  นุ่นทอง   (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

26. นายชาติชาย  ชนชีวัฒน์   (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

27. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา  (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

28. นายกมล  บุญธีรเลิศ    (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

29. คุณปุญยนุช  งามสุทธิ์   (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

30. นายอนันต์  ปิ่นทองพันธุ์  (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง
/ ข้าวผัด

ทีมงานครูเกษียณ

แตงโม  300  กิโล

คุณทวีวงศ์ วงศ์ศุภชาติ

ครูทิวารัตน์ วงศ์ศุภชาติ

ยอดยานยนต์

ชา กาแฟ โอวัลติน ร้อน /ปาท่องโก๋

คุณทวีวงศ์ วงศ์ศุภชาติ

ครูทิวารัตน์ วงศ์ศุภชาติ

นางลัดดา  มะลิเครือ

ขนมข้าวต้มมัด

ครูเสริมศรี  แก้วตาทิพย์

น้ำดื่ม

ร้านรักษ์นา / ธนาคารออมสิน /

น้ำผลไม้

ครูศิริวรรณ ติวเถาว์

ข้าวผัด

ทีมงานครูเกษียณ

ขนมเบเกอรี่

ด.ช.อินทรีย์ อินทร์แก้ว และครอบครัว

โดนัทจิ๋ว

คุณสุวรรณา  อินทร์แก้ว

ชา กาแฟ โอวัลติน เย็น

กำนันสุวิทย์  พรหมรัตน์

ข้าวต้ม

คุณสุดใจ  ทุ่งคาใน

ขนมชั้นใบเตย

บ้านเค้กน้องแพรรุ้ง

ไอศรีม

คุณสำเนา  ทองแก้ว

เต็นท์

หมู่ที่  ๕  บ้านบางเจริญ  ๔  หลัง

เต็นท์

หมู่ที่  ๗  บ้านควนสบาย  ๒  หลัง

เครื่องเสียง

ธีรญาไลท์แอนด์ซาวด์

บางเจริญกระบี่ฟันรันครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2563 รายรับ 689,688 บาท รายจ่าย 434,925 บาท คงเหลือ 254,763 บาท
     #“บางเจริญกระบี่ฟันรันครั้งที่ 1” วันที่ 13 ธันวาคม 2563 รายรับ 689,688 บาท รายจ่าย 434,925 บาท คงเหลือ 254,763 บาท #วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม     1. จัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็ก 45% = 114,643 บาท     2. จัดซื้ออุปกรณ์ ICT ติดตั้งในห้องเรียน 20% = 50,952 บาท     3. จ้างครูผู้สอน 25% = 63,690 บาท     4. ทุนสนับสนุนการกุศลและจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 10% = 25,478 บาท

แจ้งประชาส…

09-07-2021 Hits:56 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางเจริญ  

Read more

วันที่ 2 กรก…

05-07-2021 Hits:75 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 การจัดการเรียนการสอนแบบ On site ระดับชั้นอนุบาล2-3

Read more

บรรยากาศกา…

25-06-2021 Hits:62 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่24 มิถุนายน2564 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 แบบ ONE SITE จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19    

Read more

การเปิดเรี…

22-06-2021 Hits:75 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

การเปิดเรียนรูปแบบ On site  วันแรกของภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านบางเจริญ นำโดย ผอ.สิงหา เพชรหนองชุม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ  จัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  โดยเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564ิิิ ใช้รูปแบบ On hand  และเมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้เปิดเรียนในรูปแบบ On Site เป้นวันแรก ซึ่งได้แบ่งผุ้เรียนออกเป็น 3 กลุ่มสลับกันมาเรียน   

Read more

วันที่ 21 มิ…

22-06-2021 Hits:67 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา13.00 น นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ ร่วมประชุมทางไกล การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (DMC)    

Read more

วันที่ 21 มิ…

21-06-2021 Hits:90 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ประจำปีการศึกษา 2564 แบบ ONE SITE ห้องเรียนชั้น ป.1 จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  

Read more

แจ้งผู้ปกค…

21-06-2021 Hits:68 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเจริญ เรื่องการเปิดทำการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด    

Read more

ประชุมครูเ…

21-06-2021 Hits:82 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564    

Read more

อบรมการจัด…

05-04-2021 Hits:157 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 5 เมษายน2564 นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีศึกษา2564      

Read more
กลุ่มสาระภาษาไทย  ได้เรียนภาษาไทยโดยใช้มือถือ ใช้ตอบคำถามในชั่วโมงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องรามเกียรติ์ของ คุณครูมนชนก  ไชยศร