::ประกาศผลการเรียน ออนไลน์::

::ประกาศผลการเรียน ออนไลน์ ภาคเรียนที่  2  / 2563::

คลิ๊กดูเกรดออนไลน์ 2/2563 

ประกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ดูได้แล้ว

คณะกรรมการสถานศึกษา
สวัสดีปีใหม่ 2564
สวัสดีปีใหม่
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สวัสดีปีใหม่2564

ผู้สนับสนุน "บางเจริญกระบี่ฟันรัน" 13ธ.ค.63 (ณ วันที่ 17 ธันวาคม  2563)

 

 

รายการผู้สนับสนุน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

 บาท

ผู้ประสานงาน

 

1.  พระราชวชิรากร(พระอาจารย์ชัย)

100,000

 

 

2. สส.ดร.สฤษฏ์พงศ์  เกี่ยวข้อง/คุณกิตติ  กิตติธรกุล

7,000

วิลัย  พรหมรัตน์

 

3. สจ.ถิรเดช  ตั้งมั่นก่อกิจ

2,000

วิลัย  พรหมรัตน์

 

4. ร้านอิฐสีทอง 

3,000

วิลัย  พรหมรัตน์

 

5. ร้านพู่กัน 

3,000

มนชนก,ลัมภนีย์

 

6. นายอดิศักดิ์  เกียงเอีย 

2,000

ที่ปรึกษา

 

7. นายณัฏฐ์  แสวงการ  (น้ำดื่มสายธาร)

3,000

ลัมภนีย์

 

8. บริษัท  พว. ( เพื่อนครูเสริมศรี )

5,000

เสริมศรี

 

9. นางนภวรรณ  แก้วประไพ

2,000

ที่ปรึกษา

 

10. นายสมปอง  ทองเจิม

2,000

ที่ปรึกษา

 

11. นายนพดล  ภูเก้าล้วน ( ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

10,000

วิรัตน์  แก้วมรกต

 

12. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน (นายจเรวัฎ คำเอียด)

3,500

กำนันสุวิทย์

 

13. รักษ์นาคาเฟ่

2,000

ผอ.สิงหา

 

14. ร้าน DK ปลายพระยา

3,500

ผอ.สิงหา

 

15. ผอ.ชาลี  กอบัว

2,000

อนัญญา

 

16.  บริษัทโชคจำเริญขนส่งทางทะเล/วาวาผ้าทอง

6,000

วิลัย  พรหมรัตน์

 

17. หจก.โชคอำนวยรับเบอร์

10,000

เสริมศรี 

 

18. ร้านชัยนภาเฟอร์นิเจอร์

2,000

ผอ.สิงหา

 

19. ร้านโอติ๊ก  ไทยทอง

500

ผอ.สิงหา

 

20. ร้านผาสุกปลายพระยา

3,500

ผอ.สิงหา

 

21. ธีรญาฟาร์ม

3,000

ที่ปรึกษา

 

22. นายประยูร  ภู่ทอง    (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

23. พ.ต.อ.สมเด็จ  สุขการ   (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

1,400

ที่ปรึกษา

 

24. นายอนันต์  ปิ่นทองพันธุ์  (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

25. นายซามูเอล  นุ่นทอง   (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

26. นายชาติชาย  ชนชีวัฒน์   (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

27. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา  (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

28. นายกมล  บุญธีรเลิศ    (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

29. คุณปุญยนุช  งามสุทธิ์   (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

 

30. นายอนันต์  ปิ่นทองพันธุ์  (ครูวิรัตน์  แก้วมรกต)

700

ที่ปรึกษา

กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง
/ ข้าวผัด

ทีมงานครูเกษียณ

แตงโม  300  กิโล

คุณทวีวงศ์ วงศ์ศุภชาติ

ครูทิวารัตน์ วงศ์ศุภชาติ

ยอดยานยนต์

ชา กาแฟ โอวัลติน ร้อน /ปาท่องโก๋

คุณทวีวงศ์ วงศ์ศุภชาติ

ครูทิวารัตน์ วงศ์ศุภชาติ

นางลัดดา  มะลิเครือ

ขนมข้าวต้มมัด

ครูเสริมศรี  แก้วตาทิพย์

น้ำดื่ม

ร้านรักษ์นา / ธนาคารออมสิน /

น้ำผลไม้

ครูศิริวรรณ ติวเถาว์

ข้าวผัด

ทีมงานครูเกษียณ

ขนมเบเกอรี่

ด.ช.อินทรีย์ อินทร์แก้ว และครอบครัว

โดนัทจิ๋ว

คุณสุวรรณา  อินทร์แก้ว

ชา กาแฟ โอวัลติน เย็น

กำนันสุวิทย์  พรหมรัตน์

ข้าวต้ม

คุณสุดใจ  ทุ่งคาใน

ขนมชั้นใบเตย

บ้านเค้กน้องแพรรุ้ง

ไอศรีม

คุณสำเนา  ทองแก้ว

เต็นท์

หมู่ที่  ๕  บ้านบางเจริญ  ๔  หลัง

เต็นท์

หมู่ที่  ๗  บ้านควนสบาย  ๒  หลัง

เครื่องเสียง

ธีรญาไลท์แอนด์ซาวด์

บางเจริญกระบี่ฟันรันครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2563 รายรับ 689,688 บาท รายจ่าย 434,925 บาท คงเหลือ 254,763 บาท
     #“บางเจริญกระบี่ฟันรันครั้งที่ 1” วันที่ 13 ธันวาคม 2563 รายรับ 689,688 บาท รายจ่าย 434,925 บาท คงเหลือ 254,763 บาท #วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม     1. จัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็ก 45% = 114,643 บาท     2. จัดซื้ออุปกรณ์ ICT ติดตั้งในห้องเรียน 20% = 50,952 บาท     3. จ้างครูผู้สอน 25% = 63,690 บาท     4. ทุนสนับสนุนการกุศลและจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 10% = 25,478 บาท

อบรมการจัด…

05-04-2021 Hits:69 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 5 เมษายน2564 นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีศึกษา2564      

Read more

นายสิงหา เ…

01-04-2021 Hits:37 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.2 สอบวัดผลประเมินผลปลายภาค วันที่ 1 เมษายน 2564 นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ เดินเยี่ยมห้องสอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน    

Read more

ประชุมผู้ป…

01-04-2021 Hits:72 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น นายสิงหา เพชรหนองชุม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า  

Read more

กิจกรรมการ…

01-04-2021 Hits:62 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ มอบหมายให้. นางอนัญญา กอบัว หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวเกศศินี สลับศรี ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ ห้องเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาล2-3 นำนักเรียนทำกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และได้ปฏิบัติจริงโดยให้นักเรียนได้ฝึกสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง นักเรียนมีความสุขในการเรียน เป็นวันที่สอง    

Read more

ประชุมคณะก…

01-04-2021 Hits:49 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายวิรัตน์ แก้วมรกต เป็นประธานการประชุม      

Read more

นายสิงหา เ…

01-04-2021 Hits:48 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ รับมอบ นมผงจากคลินิกแพทย์หญิงชลาลัย ครูฉิ่ง พยัฆเนตร ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านบางเจริญ กระบี่    โรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง      

Read more

กิจกรรมการ…

01-04-2021 Hits:42 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ มอบหมายให้. นางอนัญญา กอบัว หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวเกศศินี สลับศรี ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวทัศน์วรรณ อรัญ ครูวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ลงพื้นที่ ห้องเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาล2-3 นำนักเรียนทำกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และได้ปฏิบัติจริงโดยให้นักเรียนได้ฝึกสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง นักเรียนมีความสุขในการเรียน    

Read more

อบรมการบริ…

01-04-2021 Hits:33 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 29 มีนาคม2564 เวลา 09.00 น นางทิวารัตน์ วงศ์ศุภชาติ หัวหน้างานบริหารงบประมาณ และ นางสุชิรา ทุ่งคาใน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมอบรมการบริหารงานการเงินพัสดุ บัญชี และงบประมาณ ณ โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก        

Read more

ร่วมกิจกรร…

25-03-2021 Hits:61 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา18.09 น นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นายวิรัตน์ แก้วมรกต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา โรงเรียนบ้านบางเจริญ. นายมนัส. แสวงการ อดีตผู้อำนวยโรงเรียนบ้านบางเจริญ นายสมนึก ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ร่วมกิจกรรมเลี้ยงส่ง คุณครูยุวัณฎา ทองดอนโพธิ์ ในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไส จังหวัดพังงา      

Read more

นายสิงหา เ…

24-03-2021 Hits:60 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันอังคารที่23มีนาคม2564 เวลา 14.00 น นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาและที่ปรึกษา ร่วมมอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 22 ทุน  

Read more

เยี่ยมสนาม…

22-03-2021 Hits:52 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สนามสอบวัดผลประเมินผลด้านการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นป.1 (สอบRT) นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยมสนามสอบพร้อมกับให้กำลังใจนักเรียน ครูมนชนก ไชยศร และครูศิริวรรณ ติวเถาว์ กรรมการคุมสอบ ครูอนัญญา กอบัว กรรมการประจำสนามสอบ    

Read more

ประกาศผลสอ…

22-03-2021 Hits:77 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงานศูนย์USO ประจำศูนย์ โรงเรียนบ้านบางเจริญ    

Read more
วันที่ 5 เมษายน2564
นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีศึกษา2564
 
 
 
 
กลุ่มสาระภาษาไทย  ได้เรียนภาษาไทยโดยใช้มือถือ ใช้ตอบคำถามในชั่วโมงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องรามเกียรติ์ของ คุณครูมนชนก  ไชยศร