เลื่อนงานวิ่ง 13 ธ.ค.63
เนื่องด้วย สถานการณ์ โควิด- 19

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ พร้อมด้วยคณะครูระดับชั้น ป๑-๓ได้ออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียน

Share on Myspace