เลื่อนงานวิ่ง 13 ธ.ค.63
เนื่องด้วย สถานการณ์ โควิด- 19

 

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา08.30 น
นายสิงหา เพชรหนองชุม
ประชุมครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

https://www.facebook.com/bangjaroenschool/media_set?set=a.2804228123019399&type=3

Share on Myspace