เลื่อนงานวิ่ง 13 ธ.ค.63
เนื่องด้วย สถานการณ์ โควิด- 19

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางเจริญ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นายสายัณห์ ไกรนรา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประขุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภออ่าวลึก

                                                                  https://www.facebook.com/bangjaroenschool/media_set?set=a.2839654789476732&type=3

Share on Myspace