เลื่อนงานวิ่ง 13 ธ.ค.63
เนื่องด้วย สถานการณ์ โควิด- 19

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 วันแรก
นายสิงหาเพชรหนองชุมผู้ช่วยการวางแผนกลยุทธ์การเรียนรู้สื่อและนวัตกรรมแก่ครูผู้สอนการจัดตารางเรียน
วันที่ 17-23 มิถุนายน 2563

 

                                                      https://www.facebook.com/bangjaroenschool/med ia_set? set = a.2861561060619438 & type = 3

Share on Myspace